باشگاه

 

  1. کنترل روشنایی کل مجموعه
  2. کنترل میزان روشنایی (بطور مثال لامپ ها 20  درصد روشنایی داشته باشند)
  3. کنترل سیستم تهویه اتاق به صورت ترموستاتیک و متناسب با دمای مطلوب برای محیط ورزشی
  4. نور پردازی  کافی شاپ  باشگاه با لامپ های RGB و توانایی تغییر رنگ لامپ ها
  5. استفاده از کارت RF-ID  برای ثبت نام و حضور غیاب, برای خرید از کافی شاپ باشگاه و ...
  6. استفاده از access control  (قفل های هوشمند ) برای اتاق مدیر باشگاه
  7. نظارت دوربین های کل مجموعه از هر نقطه کشور به وسیله اینترنت توسط مدیر باشگاه
  8. نور پردازی هوشمند استخر و جکوزی
  9. کنترل     onoffو دمای جکوزی و استخر(کنترل موتورخانه )
  10. استفاده از تلوزیون ایینه ای