اداری

دفتر کار هوشمند

امروزه در سراسر دنیا یکی از دغدغه های بزرگ کارمندان و مدیران بزرگ کار کردن در محیطی

ارام  همراه  با اسایش و احساس  راحتی می باشد  ,بدین منظور المان های مختلفی از جمله  استفاده

از سیستم های تهویه مناسب ,نور کافی  برای  مطالعه  و ... مد نظر قرار

میگیرد .  حال سیستم های هوشمند نیز جایگاه خود را در میان این المان های مهم  پیدا کرده اند .

سیستم های  هوشمند در محیط کار به منظور افزایش کارایی  کارمندان همراه با احساس راحتی و 

زیبا سازی مکان  به کار می رود.

سیستم هوشمند اداری  می تواند موارد زیر را تحت کنترل  بگیرد:

 

1.کنترل شدت تابش نور مورد نیاز کارمندان  توسط  لوکس سنج

2.کنترل سیستم تهویه به صورت زمان بندی شده *

3.کنترل پرده ها و کرکره ها

4.سیستم نظارت دوربین های مدار بسته با استفاده از نرم افزار(  به وسیله ی wifi )از هر نقطه

کشور

5-استفاده از access control (قفل های هوشمند ) که می تواند به روش های مختلف از جمله اثر

انگشت , RF ID و کارت هوشمند باز و بسته شوند

6. سنسور های ULTRASONIC جهت امنییت  دفتر کار در زمان عدم حضور

7. استفاده از ماژول امنییتی جهت اعلام نشتی گاز

 8. برنامه ریزی برای اسانسور در زمان اتش سوزی به این صورت که دسترسی به اسانسور فقط

برای طبقه ای مقدور است که دچار اتش سوزی شده است

 

*کنترل  زمان بندی شده ی سیستم تهویه به این صورت است که  می توان محل کار را به صورت

برنامه ریزی شده چند ساعت قبل از حضور کارمندان  پیش سرمایش یا پیش گرمایش کرد