نرم افزار Iridium

این نرم افزار قابلیت کنترل و مانیتورینگ اجزای سیستم هوشمند باس HDL را دارد.

قابلیت های این نرم افزار:

 • گرافیک قابل طراحی توسط کاربر
 • طراحی تمامی موارد کنترلی و مانیتورینگ توسط کاربر
 • کنترل تمامی وضعیت های سیستم هوشمند HDL
 • قابلیت نوشتن برنامه های دلخواه به زبان C و فراخوانی آنها در مواقع مورد نیاز
 • مانیتورینگ دوربین های نصب شده با پروتکلهای http و Rtsp
 • کنترل و مانیتورینگ از طریق اینترنت بدون نیاز به داشتن IP Static برای پلت فرمی که نرم افزار روی آن نصب شده است.
 • این نرم افزار قابلیت اجرا روی سیستم عامل های
  • Android pad and phone
  • IPhone and IPAD
  • Windows 7 and 8
  • MAC OS

را دارد. در ضمن این نرم افزار قابلیت کنترل سیستم هوشمند KNX را نیز دارد.